ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 • Περιβαλλοντικές μελέτες –αδειοδότηση ΑΠΕ
 • Μελέτες εγκαταστάσεων φωτοβολταικών σταθμών
 • Μελέτες έργων ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα
 • Περιβαλλοντικές μελέτες
 • Στατικές μελέτες και μελέτες στατικής επάρκειας
 • Αποτυπώσεις εκτάσεων εντός και εκτός σχεδίου
 • Μελέτη και σχεδίαση αρχιτεκτονικώνκατόψεων, όψεων, τομών
 • Διορθωτικές Πράξεις Εφαρμογής – προεγκρίσεις οικοδομησημότητας
 • Κτηματολόγιο
 • Ενστάσεις ιδιοκτησιών
 • Εργασίες χάραξης και οριοθέτηση οικοπέδων, αγροτεμαχίων & κτιρίων
 • Προκοστολόγηση και επιμετρήσεις οικοδομικών έργων
 • Πραγματονγωμοσύνες και εργασίες τεχνικού συμβούλου
 • Επίβλεψη επιστασία έργων
 • Interior design – μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων
 • Τρισδιάστατο – δισδιάστατο σχέδιο
 • Ταυτότητα κτιρίου
 • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός κατοικίας
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά
 • Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων χώρων
Scroll Up