ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σύντομα θα ξεκινήσει η διαδικασία της ηλεκτρονικής καταγραφής όλων των κτιρίων της χώρας, ιδιωτικών και δημόσιων. Στόχος είναι να αποτυπωθούν όλα τα στοιχεία στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα τηρείται στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Προτεραιότητα θα δοθεί στα περίπου 500.000 αυθαίρετα που έχουν (ή θα έχουν) υπαχθεί στους νόμους τακτοποίησης, για τα οποία [...]
read more

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ενεργειακά Πιστοποιητικά Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία χρόνια για τα καλά στη ζωή μας, αφού για όλες τις νέες μισθώσεις κτιρίων , αγοραπωλησίες κτιρίων, νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια αλλά ακόμα και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”, απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Από 1/1/2016 το ενεργειακό πιστοποιητικό [...]
read more

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βεβαιώσεις Χώρου Κύριας Χρήσης Αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε την Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης του ακινήτου σας άμεσα από την στιγμή που θα έχουμε στη διάθεσή μας απλά αντίγραφα των δικαιολογητικών που ακολουθούν: » α. τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου » β. οικοδομική άδεια του ακινήτου » γ. εγκεκριμένα (πολεοδομικά) αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου » δ. νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων » ε. επωνυμία και [...]
read more

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Βεβαιώσεις Μηχανικού του Ν.4178/13 Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού. Με την ως άνω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού [...]
read more
12
Scroll Up