ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ // ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ // ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βιοκλιματικός σχεδιασμός – Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Σχεδιάζουμε κτίρια (εσωτερικά και εξωτερικά ) με βάση το τοπικό κλίμα με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης με το λιγότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του κλίματος.
• Το Γραφείο μας προτείνει τις καλύτερες δυνατές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων σας (εξωτερική θερμομόνωση. εγκατάσταση ηλιακού, κτλ)
Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι κάθε νέο κτίριο ή σε υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά, πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Παράλληλα καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές που αφορούν στο σχεδιασμό κτιρίου (χωροθέτηση, προσανατολισμός, απαιτήσεις ηλιασμού, ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων κ.λ.π.), στο κτιριακό κέλυφος ή στις Η/Μεγκαταστάσεις.

Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων & έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Αναλαμβάνουμε την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων όλων των τύπων καθώς και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού προκειμένου να διαπιστωθεί η ενεργειακή κατηγορία αυτών και εκδίδουμε το αντίστοιχο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Υπαγωγή κατοικιών στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄οικον»

Αναλαμβάνουμε την ένταξη της κατοικίας σας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄οικον» από την 1η ενεργειακή επιθεώρηση (Π.Ε.Α.) μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, προτείνοντας σας ταυτόχρονα τις βέλτιστες λύσεις για το κτίριο σας.
Το γραφείο μας κατέχει μελετητικό πτυχίο για Περιβαλλοντικές μελέτες (κατ.27).
Scroll Up